Jelenlegi hely

Helyi horgászrend

Érvényes 2022. január 1-től.

A vízinövény- és halállomány fenntartását, védelmét szolgáló intézkedések:

Általános szabályok:

 • A vízparti és vízi növények (pl. nád, gyékény, hínár, stb.) egyszerre nyújtanak a holtág halainak élő-, búvó-, szaporodási-, és táplálkozó helyet. Ezért ezek irtása, gyérítése, károsítása szigorúan tilos. Az ilyen tetten ért horgászokat szigorúan szankcionálják.
 • A horgászati tevékenység során semmilyen szennyezőanyag, üzemanyag nem juthat a holtág vizébe.
 • Az elveszett horgászengedély, területi jegy, fogási napló csak új területi jegy váltásával pótolható.
 • A horgászhelyek kialakítása, karbantartása nem járhat a holtág ökológiai állapotának károsításával.
 • A horgászat általános etikai szabályainak be nem tartása, szemetelés, ilyen jellegű helyen való horgászat a területi jegy bevonását vonhatja maga után.
 • A jogszabály előírásain kívül a halkihelyezéseket követően az „első tavaszi” és az „utolsó őszi” telepítések után 3 napig általános horgászati tilalom kerül elrendelésre kihirdetésre.
 • Csónakos horgászat esetén a kikötéshez használt karókat a horgászat befejeztével ki kell szedni, függetlenül attól, hogy azokat ki helyezte el. Ennek elmulasztása szankciókat von maga után.
 • Az 1-es tóegységen a horgászati tevékenység csak a nagykörűi híd és sportpálya mellett található műtárgy közötti szakaszon engedélyezett, az 1-es tóegység további szakasza (pajkos) a természetes szaporodás, halutánpótlás biztosítása érdekében fokozott védelemben részesül ezért ott mindennemű horgászati tevékenység folytatása tilos.
 • A területi engedélyek minden esetben tartalmazzák:
  • az engedélyes nevét és lakcímét,
  • az érvényes állami horgászjegy számát,
  • a halászati vízterület megnevezését,
  • az engedély érvényességének időtartamát.
  • a horgászat engedélyezett időtartamát naponta,
  • az Országos Horgászrendben foglalt tilalmakra és korlátozásokra való figyelemfelhívást,
  • a hatályos halászati jogszabályoktól való eltérést, a tilalmi idők, a méretkorlátozások a naponta és évente kifogható mennyiségek terén,
 • A vízterületre új területi engedély csak akkor adható ki, ha a horgász az előző területi engedélyének fogási táblázatát leadta. (Kivétel: az első váltás valamint a területi jegy és a táblázat elvesztése)
 • A vízparton nem lehet jelölt helyet kialakítani.
 • A 18 év feletti horgász egy időben nem tarthat 2 db felcsalizott (élőcsalival, műcsalival) állapotban lévő horgászbotnál többet a parton és a csónakban sem.
 • Gyermekhorgász horgászati tevékenységet 1 db készséggel folytathat, kísérője a horgászfelszerelést nem kezelheti.
 • Éjszakai (naplemente után) horgászat esetén a horgászhelyet jó láthatóan ki kell világítani.
 • A területi engedély megváltásával a tulajdonosa hozzájárul, hogy horgászati tevékenységével kapcsolatosan - a halgazdálkodásra jogosult által - róla fénykép, mozgókép és hangfelvétel készüljön.
 • A rendszabályok be nem tartásáért és az ebből származó károkért a területi engedély tulajdonosa személyi felelősséggel tartozik és a területi engedély visszavonásával járhat.

Helyi horgászrend szerinti speciális szabályok: 

 • Az éves területi engedély csak a mellékletét képező fogási lappal együtt érvényes. A fogási lap elvesztése esetén csak új területi engedély váltása esetén folytatható a horgászat.
 • A kifogott és megtartott méret és mennyiségi korlátozással védett halakat a fogási táblázatba – a dátum, tóegység és halfaj valamint súly megadásával - azonnal be kell jegyezni. A horgászat a bejegyzés be nem fejezéséig, nem folytatható.
 • A helyi horgászrend szerint az éves, a heti és felnőtt napi területi engedélyek biztosítanak lehetőséget éjszakai horgászatra.
 • Egy napijegy adott nap reggel 6 órájától másnap reggel 6 óráig jogosít horgászatra, kivéve az ifi és gyermek napijegy, mellyel éjszakai horgászat nem végezhető.
 • Csónakot és etetőhajót csak az Éves „csónakos-etetőhajós-stéges-sporthorgász” pótjegy vagy a csónakos-etetőhajós-stéges-sporthorgász napi jegy birtokában lehet használni.
 • Stégről horgászati tevékenység csak éves „csónakos-etetőhajós-stéges-sporthorgász” pótjegy vagy „csónakos-etetőhajós-stéges-sporthorgász” napi jegy birtokában végezhető
 • Horgásznak kötelező magánál tartani 1 db minimum 10 literes szemeteszsákot.
 • Az Alsóréti Holt-Tisza tóegységein, csak olyan stégről szabad horgászati tevékenységet folytatni, amely közvetlen összeköttetésben van a parti sávval és Kezelő által kiadott fennmaradási vagy létesítési engedéllyel (regisztrácós számmal azonosítható) rendelkezik.
 • A törvényben meghatározott fajlagos tilalmi időszakokra és a kifogható legkisebb méretekre vonatkozó szabályok az állami jegy és fogási napló-ban találhatóak.
 • Az Alsóréti Holt-Tiszán azonban az alábbi fajok vonatkozásában a következő szigorítások vannak érvényben:
 • A compó legkisebb kifogható mérete 25 cm.
 • A csuka legkisebb kifogható mérete: 50 cm
 • A süllő legkisebb kifogható mérete: 40 cm
 • Az amur legkisebb kifogható mérete: 50 cm
 • Az amur legnagyobb kifogható mérete I. II. III. és V. tóegységen: 8 kg
 • Az amur legnagyobb kifogható mérete IV. tóegységen: 5 kg
 • A ponty legnagyobb kifogható mérete I. II. III. és V. tóegységen: 5 kg
 • A ponty legnagyobb kifogható mérete IV. tóegységen: 3 kg

A méretkorlátozással védett halak közül a minimálisan meghatározott méreteket el nem érő vagy a maximum súlykorlátokat meghaladó halakat, a fogás után azonnal kíméletesen a vízbe vissza kell helyezni, azokat megtartani Tilos!

 

Éves területi engedélyre vonatkozó szabályok:

 • Felnőtt éves területi engedély: A horgászjegy birtokosa egyszerre maximum 2 bottal és botonként legfeljebb 3 db – egyenként maximum 3 ágú – horoggal felszerelt horgászkészséggel horgászhat, valamint 1 négyzetméternél nem nagyobb emelőhálóval foghat csalihalat. Éves szinten 40 db, heti 6 db, napi 5 db (egy halfajból maximum 3 db) méret és mennyiségi korlátozással védett és max. napi 5 kg egyéb halat tarthat meg.
 • Ifi és Női éves területi engedély: A horgászjegy birtokosa 1 bottal, és azon legfeljebb 1 db – egyenként maximum 3 ágú – horoggal felszerelt horgászkészséggel horgászhat. Éves szinten 20 db, heti 3 db, napi 2 db (egy halfajból maximum 1 db) méret és mennyiségi korlátozással védett és max. napi 3 kg egyéb halat tarthat meg.
 • „Kedvezményes” gyermek éves területi engedély:  Adott évben 8. életévét be nem töltött gyermekhorgász részére. A horgászjegy birtokosa 1 bottal, és azon egy horoggal szerelt úszós horgászkészséggel horgászhat. Éves szinten 5 db, heti 1 db, napi 1 db méret és mennyiségi korlátozással védett és max. napi 1 kg egyéb halat tarthat meg.
 • Gyermek éves területi engedély: egy botra, és tetszőleges készség, 1 horoggal történő használatára jogosít fel. Éves szinten 15 db, heti 2 db hal, napi 2 db (egy halfajból maximum 1 db) méret és mennyiségi korlátozással védett, és max. 2 kg egyéb halat tarthat meg.

Heti és napi engedélyekre vonatkozó szabályok:

 • Felnőtt heti területi engedély: A horgászjegy birtokosa egyszerre maximum 2 bottal és botonként legfeljebb 3 db – egyenként maximum 3 ágú – horoggal felszerelt horgászkészséggel horgászhat, valamint 1 négyzetméternél nem nagyobb emelőhálóval foghat csalihalat. A méret és mennyiségi korlátozással védett halakból heti 6 db max. 12 kg összsúlyig, napi 3 db (egy halfajból maximum 2 db) max. 6 kg összsúlyig, és max. heti 10 kg napi 2 kg egyéb halat tarthat meg.
 • Felnőtt csónakos-etetőhajós-stéges-sporthorgászjegy napi területi engedély: A horgászjegy birtokosa egyszerre maximum 2 bottal és botonként legfeljebb 3 db – egyenként maximum 3 ágú – horoggal felszerelt horgászkészséggel horgászhat, valamint 1 négyzetméternél nem nagyobb emelőhálóval foghat csalihalat.  A méret és mennyiségi korlátozással védett halakból 3 db (egy halfajból maximum 2 db) max. 6 kg összsúlyig, és egyéb halból max. napi 2 kg tartható meg.
 • Felnőtt napi területi engedély: A horgászjegy birtokosa egyszerre maximum 2 bottal és botonként legfeljebb 3 db – egyenként maximum 3 ágú – horoggal felszerelt horgászkészséggel horgászhat, valamint 1 négyzetméternél nem nagyobb emelőhálóval foghat csalihalat.  A méret és mennyiségi korlátozással védett halakból 3 db (egy halfajból maximum 2 db) max. 6 kg összsúlyig, és egyéb halból max. napi 2 kg tartható meg. A 4. tóegységen történő horgászatra nem jogosít.
 •  Ifi napi területi engedély: A horgászjegy birtokosa 1 bottal, és azon legfeljebb 1 db – egyenként maximum 3 ágú – horoggal felszerelt horgászkészséggel horgászhat. A méret és mennyiségi korlátozással védett halakból 1 db max. 2 kg-ig, és egyéb halból max. napi 1 kg tartható meg. A területi engedély éjszakai horgászatra nem jogosít, azzal polgári napkelte és napnyugta között végezhető horgászati tevékenység. A 4. tóegységen történő horgászatra nem jogosít.
 • Gyermek napi területi engedély: A horgászjegy birtokosa 1 bottal, és azon egy horoggal szerelt úszós horgászkészséggel horgászhat. A méret és mennyiségi korlátozással védett halakbók 1 db max. 2 kg-ig, és egyéb halból max. napi 1 kg tartható meg A területi engedély éjszakai horgászatra nem jogosít, azzal polgári napkelte és napnyugta között végezhető horgászati tevékenység. A 4. tóegységen történő horgászatra nem jogosít.

Alsóréti Holt-Tisza „tóegységeire” vonatkozó speciális szabályok:

 • I. és II. tóegység:
  • Etetőhajó és csónak használata nem engedélyezett.
  • A műcsalival történő pergetés (pl.: villantózás, gumihalazás) engedélyezett.
 • III. tóegység:
  • Etetőhajő használata engedélyezett.
  • Csónak használata nem engedélyezett.
  • A műcsalival történő pergetés (pl.: villantózás, gumihalazás) nem engedélyezett.
 • IV. tóegység:
  • Etetőhajó  használata engedélyezett.
  • Csónak használata nem engedélyezett.
  • A műcsalival történő pergetés (pl.: villantózás, gumihalazás) nem engedélyezett
  • Horgászati tevékenység csak éves területi engedély és a mellé kiváltott éves kiegészítő sporthorgászjegy pótjegy (megegyezik az éves csónakos, stéges etetőhajós pótjeggyel), vagy heti területi engedély, vagy napi sporthorgász területi engedély (megegyezik az éves csónakos, stéges, etetőhajós napijeggyel) birtokában végezhető.
  • A tóegységen pontymatrac és sebfertőtlenítő használata kötelező.
  • A 10 kg-t meghaladó súlyú ponty és amur fogását a területi engedélyben szereplő telefonszámok egyikén kötelező bejelenteni.
  • Horgászati tevékenység csak a jobb parton (nagykörűi oldal) engedélyezett, a bal parton mindennemű horgászati tevékenység folytatása tilos.
 •  V. tóegység:
  • Etetőhajő és csónak használata engedélyezett.
  • A műcsalival történő pergetés (pl.: villantózás, gumihalazás) engedélyezett.
  • Az Alsóréti Holt-Tisza Halgazdálkodási tervében külön nem szabályozott kérdésekben, a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló törvény, valamint a végrehajtására kiadott rendelet az irányadó.

Az országos és helyi horgászrend megsértésével kapcsolatos szankciók:

 • A helyi horgászrend megsértése a területi jegy azonnali bevonásával jár!
 • A helyi horgászrend megsértése esetén az elkövető 2 évig eltiltható a területi engedély váltásától. 
 • A helyi horgászrend vagy a halgazdálkodási törvény 2 éven belül 2-szeri ismételt megsértése esetén az elkövető 5 évre eltiltható a területi engedély váltásától.
 • Az orvhalászat bűncselekményének elkövetője 5 évre eltiltható a területi engedély váltásától.