Jelenlegi hely

Helyi horgászrend

Érvényes 2023. január 01-től.

A vízinövény- és halállomány fenntartását, védelmét szolgáló intézkedések:

Általános szabályok:

 • A horgászat általános etikai szabályainak be nem tartása, szemetelés, ilyen jellegű helyen való horgászat a területi jegy bevonását vonhatja maga után.
 • A jogszabály előírásain kívül a halkihelyezéseket követően az „első tavaszi” és az „utolsó őszi” telepítések után 3 napig általános horgászati tilalom kerülhet elrendelésre kihirdetésre.
 • Csónakos horgászat esetén a kikötéshez használt karókat a horgászat befejeztével ki kell szedni, függetlenül attól, hogy azokat ki helyezte el. Ennek elmulasztása szankciókat von maga után.
 • Az 1-es tóegységen a horgászati tevékenység csak a nagykörűi híd és sportpálya mellett található műtárgy közötti szakaszon engedélyezett, az 1-es tóegység további szakasza (pajkos) a természetes szaporodás, halutánpótlás biztosítása érdekében fokozott védelemben részesül ezért ott mindennemű horgászati tevékenység folytatása tilos.
 • A területi engedélyek minden esetben tartalmazzák:
  • az engedélyes nevét és lakcímét,
  • az érvényes állami horgászjegy számát,
  • a halászati vízterület megnevezését,
  • az engedély érvényességének időtartamát.
  • a horgászat engedélyezett időtartamát naponta,
  • az Országos Horgászrendben foglalt tilalmakra és korlátozásokra való figyelemfelhívást,
  • a hatályos halászati jogszabályoktól való eltérést, a tilalmi idők, a méretkorlátozások a naponta és évente kifogható mennyiségek terén,
 • A vízparton a horgász saját jelölt helyet nem alakíthat ki. 
 • A 18 év feletti horgász egy időben nem tarthat 2 db felcsalizott (élőcsalival, műcsalival) állapotban lévő horgászbotnál többet a parton és a csónakban sem.
 • Gyermekhorgász horgászati tevékenységet 1 db készséggel folytathat, kísérője a horgászfelszerelést nem kezelheti.
 • Éjszakai (naplemente után) horgászat esetén a horgászhelyet jó láthatóan ki kell világítani.
 • A területi engedély megváltásával a tulajdonosa hozzájárul, hogy horgászati tevékenységével kapcsolatosan - a halgazdálkodásra jogosult által - róla fénykép, mozgókép és hangfelvétel készüljön.
 • A rendszabályok be nem tartásáért és az ebből származó károkért a területi engedély tulajdonosa személyi felelősséggel tartozik és a területi engedély visszavonásával járhat.

Helyi horgászrend szerinti speciális szabályok: 

 • Az éves területi engedély csak a mellékletét képező fogási lappal együtt érvényes. A fogási lap elvesztése esetén csak új területi engedély váltása esetén folytatható a horgászat.
 • A kifogott és megtartott méret és mennyiségi korlátozással védett halakat a fogási táblázatba – a dátum, tóegység és halfaj valamint súly megadásával - azonnal be kell jegyezni. A horgászat a bejegyzés be nem fejezéséig, nem folytatható.
 • A helyi horgászrend szerint az éves, a heti és az V. tóegységen a „24 órás felnőtt napijegy” és a IV. tóegységen a „Sporthorgász napijegy”  biztosítanak lehetőséget éjszakai horgászatra.
 • Egy „általános” felnőtt napijegy, az ifi és gyermek napijegy adott nap reggel 6 órájától 18.00 óráig jogosít horgászatra. 
 • Horgásznak kötelező magánál tartani 1 db minimum 10 literes szemeteszsákot.
 • Az Alsóréti Holt-Tisza tóegységein, csak olyan stégről szabad horgászati tevékenységet folytatni, amely közvetlen összeköttetésben van a parti sávval és Kezelő által kiadott fennmaradási vagy létesítési engedéllyel (regisztrácós számmal azonosítható) rendelkezik.
 • A törvényben meghatározott fajlagos tilalmi időszakokra és a kifogható legkisebb méretekre vonatkozó szabályok az állami jegy és fogási napló-ban találhatóak.
 • Az Alsóréti Holt-Tiszán azonban az alábbi fajok vonatkozásában a következő szigorítások vannak érvényben:
  • A compó legkisebb kifogható mérete 25 cm.
  • A csuka legkisebb kifogható mérete: 50 cm
  • A süllő legkisebb kifogható mérete: 40 cm
  • Az amur legkisebb kifogható mérete: 50 cm
  • Az amur legnagyobb kifogható mérete I. II. III. és V. tóegységen: 8 kg
  • A ponty legnagyobb kifogható mérete I. II. III. és V. tóegységen: 5 kg
Kivétel a „Kiemelt sporthorgász vízterületként kezelt” IV. tóegység melyről a tájidegen inváziós halfajok kivételével semmilyen hal nem vihető el.
A méretkorlátozással védett halak közül a minimálisan meghatározott méreteket el nem érő vagy a maximum súlykorlátokat meghaladó halakat, a fogás után azonnal kíméletesen a vízbe vissza kell helyezni, azokat megtartani Tilos!

Éves területi engedélyre vonatkozó szabályok:

 • Felnőtt éves területi engedély: Érvényes az I., II., III. és V. tóegységre. A horgászjegy birtokosa egyszerre maximum 2 bottal és botonként legfeljebb 3 db – egyenként maximum 3 ágú – horoggal felszerelt horgászkészséggel horgászhat, valamint 1 négyzetméternél nem nagyobb emelőhálóval foghat csalihalat. Éves szinten 40 db, heti 6 db, napi 5 db (egy halfajból maximum 3 db) méret és mennyiségi korlátozással védett és max. napi 5 kg egyéb halat tarthat meg.
 • Ifi és Női éves területi engedély: Érvényes az I., II., III. és V. tóegységre. A horgászjegy birtokosa 1 bottal, és azon legfeljebb 1 db – egyenként maximum 3 ágú – horoggal felszerelt horgászkészséggel horgászhat. Éves szinten 20 db, heti 3 db, napi 2 db (egy halfajból maximum 1 db) méret és mennyiségi korlátozással védett és max. napi 3 kg egyéb halat tarthat meg.
 • „Kedvezményes” gyermek éves területi engedély: Érvényes az I., II., III. és V. tóegységre.  Adott évben 8. életévét be nem töltött gyermekhorgász részére. A horgászjegy birtokosa 1 bottal, és azon egy horoggal szerelt úszós horgászkészséggel horgászhat. Éves szinten 5 db, heti 1 db, napi 1 db méret és mennyiségi korlátozással védett és max. napi 1 kg egyéb halat tarthat meg.
 • Gyermek éves területi engedély: Érvényes az I., II., III. és V. tóegységre. Érvényes 1 botra, és tetszőleges készség, 1 horoggal történő használatára jogosít fel. Éves szinten 15 db, heti 2 db hal, napi 2 db (egy halfajból maximum 1 db) méret és mennyiségi korlátozással védett, és max. 2 kg egyéb halat tarthat meg.
 • Sporthorgász éves területi jegy: Érvényes az I., II., III., IV. és V. tóegységre. A horgászjegy birtokosa egyszerre maximum 2 bottal és botonként legfeljebb 3 db – egyenként maximum 3 ágú – horoggal felszerelt horgászkészséggel horgászhat, valamint 1 négyzetméternél nem nagyobb emelőhálóval foghat csalihalat. Az I., II. III., és V. tóegységről, éves szinten 40 db, heti 6 db, napi 5 db (egy halfajból maximum 3 db) méret és mennyiségi korlátozással védett és max. napi 5 kg egyéb halat tarthat meg. A IV. tóegységről a tájidegen halak kivételével hal megtartására nem jogosít.
 • „Sporthorgász feleség” éves területi engedély: A Sporthorgász éves terület engedéllyel rendelkező horgász, felesége részére adható ki. Érvényes az I., II., III., IV. és V. tóegységre. A horgászjegy birtokosa 1 bottal, és azon legfeljebb 1 db – egyenként maximum 3 ágú – horoggal felszerelt horgászkészséggel horgászhat. Az I., II. III., és V. tóegységről, éves szinten 10 db, heti 3 db, napi 2 db (egy halfajból maximum 1 db) méret és mennyiségi korlátozással védett és max. napi 3 kg egyéb halat tarthat meg.
 • „Sporthorgász gyermek” éves területi engedély:  A Sporthorgász éves terület engedéllyel rendelkező horgász, gyermeke részére adható ki. Érvényes a IV. tóegységre. Érvényes 1 botra, és tetszőleges készség, 1 horoggal történő használatára jogosít fel. Méret és mennyiségi korlátozással védett hal elvitelére nem jogosít fel.

Heti és napi engedélyekre vonatkozó szabályok:

 • Felnőtt heti területi engedély: Érvényes az I., II., III. és V. tóegységre. A horgászjegy birtokosa egyszerre maximum 2 bottal és botonként legfeljebb 3 db – egyenként maximum 3 ágú – horoggal felszerelt horgászkészséggel horgászhat, valamint 1 négyzetméternél nem nagyobb emelőhálóval foghat csalihalat. A méret és mennyiségi korlátozással védett halakból heti 6 db max. 12 kg összsúlyig, napi 3 db (egy halfajból maximum 2 db) max. 6 kg összsúlyig, és max. heti 10 kg napi 2 kg egyéb halat tarthat meg.
 • „Általános” Felnőtt napi területi engedély: Érvényes az I., II., III. tóegységre adott nap reggel 6.00 órától 18.00 óráig. A horgászjegy birtokosa egyszerre maximum 2 bottal és botonként legfeljebb 3 db – egyenként maximum 3 ágú – horoggal felszerelt horgászkészséggel horgászhat, valamint 1 négyzetméternél nem nagyobb emelőhálóval foghat csalihalat.  A méret és mennyiségi korlátozással védett halakból 1 db (egy halfajból maximum 2 db) max. 4 kg összsúlyig, és egyéb halból max. napi 2 kg tartható meg. A 4. tóegységen történő horgászatra nem jogosít.
 • „24 órás” Felnőtt napi területi engedély: Érvényes az V. tóegységre adott nap déli 12.00 órától másnap déli 12.00 óráig. A horgászjegy birtokosa egyszerre maximum 2 bottal és botonként legfeljebb 3 db – egyenként maximum 3 ágú – horoggal felszerelt horgászkészséggel horgászhat, valamint 1 négyzetméternél nem nagyobb emelőhálóval foghat csalihalat.  A méret és mennyiségi korlátozással védett halakból 2 db (egy halfajból maximum 2 db) max. 6 kg összsúlyig, és egyéb halból max. napi 2 kg tartható meg. A 4. tóegységen történő horgászatra nem jogosít.
 • Ifi napi területi engedély: Érvényes az I., II., III. V. tóegységre adott nap reggel 6.00 órától 18.00 óráig. A horgászjegy birtokosa 1 bottal, és azon legfeljebb 1 db – egyenként maximum 3 ágú – horoggal felszerelt horgászkészséggel horgászhat. A méret és mennyiségi korlátozással védett halakból 1 db max. 2 kg-ig, és egyéb halból max. napi 1 kg tartható meg. 
 • Gyermek napi területi engedély: Érvényes az I., II., III. V. tóegységre adott nap reggel 6.00 órától 18.00 óráig. A horgászjegy birtokosa 1 bottal, és azon egy horoggal szerelt úszós horgászkészséggel horgászhat. A méret és mennyiségi korlátozással védett halakbók 1 db max. 2 kg-ig, és egyéb halból max. napi 1 kg tartható meg. 
 • „48 órás” Sporthorgász napi területi engedély: Érvényes a kiemelt Sporthorgász vízterületként kezelt  IV. tóegységre. A IV. tóegységre érvényes szabályok betartása mellett. A horgászjegy birtokosa egyszerre maximum 2 bottal és botonként legfeljebb 3 db – egyenként maximum 3 ágú – horoggal felszerelt horgászkészséggel horgászhat,Tájidegen halak kivételével hal megtartására nem jogosít.

Alsóréti Holt-Tisza I., II., III. és V. tóegységeire” vonatkozó speciális szabályok:

I. és II. tóegység:

 • Etetőhajó és csónak használata nem engedélyezett.
 • A műcsalival történő pergetés (pl.: villantózás, gumihalazás) engedélyezett.

III. tóegység:

 • Etetőhajő használata engedélyezett.
 • Csónak használata nem engedélyezett.
 • A műcsalival történő pergetés (pl.: villantózás, gumihalazás) nem engedélyezett.

V. tóegység:

 • Etetőhajő és csónak használata engedélyezett.
 • A műcsalival történő pergetés (pl.: villantózás, gumihalazás) engedélyezett.
 • Az Alsóréti Holt-Tisza Halgazdálkodási tervében külön nem szabályozott kérdésekben, a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló törvény, valamint a végrehajtására kiadott rendelet az irányadó.

Alsóréti Holt-Tisza  IV. tóegységére (Kiemelt Sporthorgász vízterület) vonatkozó speciális szabályok:

 • A tóegységről - az inváziós idegenhonos halfajok kivételével - semmilyen hal nem vihető el, a megfogott halakat a vízbe kíméletesen vissza kell helyezni.
 • A vízterületre csak elektronikus regisztráció után kiváltott Sporthorgász éves, „Sporthorgász feleség” és „Sporthorgász gyermek” éves területi engedély valamint „48 órás Sporthorgász napi” területi engedély birtokában lehet horgászati tevékenységet folytatni az alább felsorolt feltételek mellett.
 • A tóegységen 21 db sorszámozott hely kerül kialakításra. A horgászat csak a sorszámmal megjelölt horgászállásokon lehetséges. 
 • A „48 órás Sporthorgász napijegy” csak a 17. és 18. sorszámmal ellátott horgászhelyen biztosít horgászatot és adott nap déli 12.00 órától számított második nap déli 12.00 óráig érvényes. 
 • A horgászat megkezdése előtt minden esetben kötelező az elektronikus rendszerben előre történő helyfoglalás. 
 • A „48 órás Sporthorgász napijegy” váltásnak feltétele, a horgászat megkezdése előtt minimum 24 órával történő előre helyfoglalás.
 • Egy horgászhelyen maximum 3 „bejelentkezett” horgász maximum 6 bottal (2 bot/fő) végezhet horgászati tevékenységet. 
 • Etetőhajó  használata engedélyezett.
 • Csónak használata nem engedélyezett.
 • A műcsalival történő pergetés (pl.: villantózás, gumihalazás) nem engedélyezett
 • Botonként maximum 1 horog megengedett kivétel a „harcsázó végszerelék” mely során 1 db plusz 3 ágú horog használata is megengedett. 
 • Fonott zsinórt kizárólag horogelőkének lehet használni maximum 25cm-es hosszban, leadcorn maximum 1 méteres hosszban.
 • Csak olyan elhagyós végszerelék használható, amelyről egy esetleges zsinórszakadást követően az ólom vagy etetőkosár le tud csúszni. Ütköző, forgókapocs, illetve nagyméretű csomó az ólom vagy etetőkosár felett nem alkalmazható.
 • Kötelező halvédelmet szolgáló felszerelések horgászonként:
  • Sűrű szövésű – nagy méretű - merítő (min.: 90cm x 90cm) 
  • Pontybölcső (fémvázas vagy magasított peremű)
  • Úszó halmérlegelő (A megfogott hal mérlegeléséhez és visszaengedéséhez kötelező!)
  • Szájfertőtlenítő (A halak száján ütött sebet visszaengedés előtt mindig le kell kezelni.)
  • „Halmérleg”
 • A horgász köteles tűrni a felszerelés és esetlegesen a vízparton lévő gépjármű szúrópróba szerű ellenőrzését-átvizsgálását.
 • A 10 kg-t meghaladó súlyú ponty és amur fogását az alábbiak szerint kötelező bejelenteni:
  • Mindennap 8.00-20.00 között: A területi engedélyben szereplő telefonszámok egyikén telefonhívással vagy sms üzenetben, vagy az Alsóréti Holt-Tisza facebook oldalán messenger üzenetben kötelező bejelenteni. A horgász nevének, fogás helyének, idejének és hal fajának és súlyának megjelölésével. (Pl.Gipsz Jakab 20. hely 2023.05.16. 10:30 óra Ponty 9,7 kg) A bejelentés után halat a halászati őr megérkezéséig biztonságos módon (Úszómérlegelőben) le kell tárolni.
  • Mindennap este 20.00 és másnap 8.00 óra között: A területi engedélyben szereplő telefonszámok egyikére sms üzenetben vagy az Alsóréti Holt-Tisza facebook oldalán messenger üzenetben kötelező bejelenteni. A bejelentésnek tartalmazni kell a  horgász nevét, fogás helyét, idejét és hal faját és súlyát. (Pl.Gipsz Jakab 20. hely 2023.05.16. 10:30 óra Ponty 9,7 kg) A megfogott halat a bejelentéstől számított maximum 1 óráig kell  Úszómérlegelőben tárolni. Amennyiben a bejelentéstől számított egy órán belül a halászati őrtől nem érkezik visszajelzés a fogás tényének regisztrálásáról, úgy a megfogott halat fotózás után kötelező visszaengedni. 

Az országos és helyi horgászrend megsértésével kapcsolatos szankciók:

 • A helyi horgászrend megsértése a területi jegy azonnali bevonásával jár!
 • A helyi horgászrend megsértése esetén az elkövető 2 évig eltiltható a területi engedély váltásától. 
 • A helyi horgászrend vagy a halgazdálkodási törvény 2 éven belül 2-szeri ismételt megsértése esetén az elkövető 5 évre eltiltható a területi engedély váltásától.
 • Az orvhalászat bűncselekményének elkövetője 5 évre eltiltható a területi engedély váltásától.